Copyright - Experiencing Life

Deze website alsmede de inhoud van deze website  is het eigendom van Experiencing Life, Jan Bijlsma. De informatie op deze website mag niet worden vermenigvuldigd, worden hergebruikt, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Experiencing Life en Jan Bijlsma.

De inhoud van deze website mag gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd worden, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder de volgende bronvermelding:

Copyright © Experiencing Life, Jan Bijlsma, www.experiencing.life

Experiencing Life behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Experiencing Life dit, schriftelijk, telefonisch, electronisch dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Indien u twijfelt of hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Experiencing Life, Jan Bijlsma. Zie de contact gegevens op de website.

Rechten foto's en afbeeldingen licenties: Jan Bijlsma en via www.dreamstime.com

Afspraak & Informatie

Wil je een afspraak maken of meer informatie ? Kijk dan even bij de contactgegevens

Jan Bijlsma is Reconnective Healing Practitioner
Level I/II/III

Contact

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en de workshops. Je ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per 14 dagen.

Ongeldig email adres formaat
Ongeldige invoer (alleen letters)


.

Close

.